Handeln i ADONnews AB:s aktie återupptas

(for English version see below)

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från ADONnews AB kommer handeln i bolaget aktie återupptas idag 11 juni 2018 klockan 13:00.  

ADONnews AB:s aktie har sedan 28 februari 2018 handlats på Spotlight Stock Markets observationslista. Skälen till observationsnoteringen framgår av Spotlight Stock Markets pressmeddelanden från 28 februari 2018 och 16 mars 2018.

Med anledning av informationen som lämnats i dagens pressmeddelande från bolaget kommer handeln fortsatt att ske på Spotlight Stock Markets observationslista fram till dess att transaktionen är slutförd och bolaget har genomgått en noteringsprövning.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: Informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är en handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com


Press Release                                                                                                                     June 11, 2018

Trading in ADONnews AB’s share is resumed

With reference to today’s press release from ADONnews AB, trading in the company’s share is resumed as of today June 11, 2018 at 13:00

ADONnews AB’s share has been traded at Spotlight Stock Market’s observation list since February 28, 2018 due to reasons stated in press releases from Spotlight Stock Market on February 28, 2017 and March 16, 2018.

Given the information in today’s press release from the company, ADONnews AB’s share will continue to be traded on Spotlight Stock Market’s observation list until the transaction is completed and the company has fulfilled the listing process.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: Informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com 

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become- and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar