Handeln i European Institute of Science stoppas

Handeln i European Institution of Science AB stoppas med anledning av dagens kraftiga kursrörelse.

Kursen i aktien har under förmiddagen stigit med, som mest, drygt 840 procent. Kursuppgången motiveras inte av någon information som Bolaget har offentliggjort och AktieTorget bedömer därmed att kursen riskerar att avvika från vad som är ett rimligt marknadsvärde.

Handeln i aktien återupptas idag kl 14.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post handel@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar