Handeln i Plejd AB stoppas tills vidare

AktieTorget har beslutat att handeln i Plejd AB kommer att stoppas tills vidare.

Mer information väntas från bolaget.

AktieTorget kommer löpande pröva om det finns förutsättningar att återuppta handeln i bolagets aktie.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar