Handelsstopp i ADONnews AB:s aktie

(for English version see below)

Spotlight Stock Market har beslutat att stoppa handeln i ADONnews AB. Mer information väntas från bolaget. 

Spotlight Stock Market
08-511 68 000

E-post: pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Trading halt in ADONnews AB’s share

Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in ADONnews AB’s share. More information is expected from the company.  

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000

E-mail: pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com 

About Spotlight

Spotlight is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become- and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar