Korrigering av AktieTorgets senaste pressmeddelande ang. Interfox Resources

AktieTorget har i sitt senaste pressmeddelande den 16 maj angivit att ”kan även konstatera att bolaget i pressmeddelandet återigen anger att det har äganderätt till 74% av BNG…”

AktieTorget får härmed förtydliga att Interfox inte har skrivit att bolaget har en äganderätt till 74 % BNG utan att det helägda dotterbolaget Mezhlisa har rätten att bli inskrivna som ägare till 74 % av det ryska projektbolaget BNG.

AktieTorget beklagar det inträffade. AktieTorget hade förbisett att bolaget i denna del hade korrigerat sitt pressmeddelande från den 13 maj i enlighet med AktieTorgets önskemål.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar