Marknadsmeddelande 175/15 - Sista dag för handel i SensoDetect BTA 1

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, SDET BTA 1, är den 9 november 2015.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: SDET BTA 1
ISIN-kod: SE0007576681
Orderboks ID: 113408
Sista handelsdag: Den 9 november 2015

Stockholm den 5 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se