Marknadsmeddelande 185/15 - Information om företrädesemission i Xtranet AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (XTRA) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 11 november 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 12 november 2015.


Varje aktie i Bolaget berättigar till nio (9) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nya aktier till priset 1,60 SEK per aktie. (9:5 á 1;60 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget från den 16 november 2015 till och med den 26 november 2015.

Handel med BTA 1 och BTA 2 kommer att ske på AktieTorget. BTA 1 kommer att handlas från den 16 november 2015 till dess att emissionen är delregistrerad hos Bolagsverket.

Information om BTA 2 lämnas vid ett senare tillfälle.

Teckningstid: 16 november 2015 till den 30 november 2015.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: XTRA TR
ISIN-kod: SE0007730551
Orderboks-ID: 115515
Första handelsdag: 16 november 2015
Sista handelsdag: 26 november 2015
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: XTRA BTA 1
ISIN-kod: SE0007730569
Orderboks-ID: 115516
Första handelsdag: 16 november 2015
Sista handelsdag: Handlas tom att delregistrering skett på Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 10 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se