Marknadsmeddelande 60/17- Sista dag för handel med SynAct Pharma AB:s teckningsoptioner SYNACT TO 1 är den 21 mars (korrigerad version)

Korrigerad versision pga felaktigt datum avseende sista dag för handel. Rätt datum är den 21 mars 2017.

Sista dag för handel i bolagets teckningsoptioner, (SYNACT TO 1), är den 21 mrs 2017.  
 
Information om teckningsoptionen: 

Kortnamn: SYNACT TO 1
ISIN-kod: SE0008320972
Oderboks ID: 124164
Sista handelsdag: 21 mars 2017 
 
Stockholm den 15 mars 2017.
 
 
För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se