Panion Animal Health noteras på AktieTorget – vill revolutionera epilepsibehandling för hundar

Panion Animal Health AB är ett forskningsbaserat medicinteknikbolag vars verksamhet är att kombinera genterapi för behandling av neurologiska och andra kroniska sjukdomar hos djur. Genom att utnyttja CombiGenes framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik fokuserar Panion Animal Health främst på att utveckla en behandling av hundepilepsi. 

Panion Animal Health AB bildades 2015 som ett helägt dotterbolag till AktieTorgs-noterade CombiGene AB med idén om att CombiGenes behandlingsmetod mot epilepsi för människor även kan fungera när det gäller djur. Tidiga prekliniska studier på råttor och hundar har visat att CombiGenes behandlingsmetod kan förhindra epilepsianfall, är säker och inte tycks ge några märkbara bieffekter. Det finns även stor potential i utvecklingen av veterinärmedicin och genterapi till att behandla andra kroniska sjukdomar hos djur. Panion Animal Health befinner sig för tillfället i en utvecklingsfas där nästa steg är att genomföra kliniska studier och har därför tagit beslutet att noteras.

”Efter nyemissionen som genererade 7,4 MSEK i början av juni har vi kunnat påbörja våra kliniska studier, och vi ser både fram emot att fortsätta växa som noterat bolag på AktieTorget och ge fler chansen att bli delägare i Panion Animal Health. Idag drabbas mellan 1-5 procent av alla hundar av epilepsi. Samtidigt finns ett stort behov av en välfungerande behandling då det i nuläget är omkring 30 procent som inte svarar på befintliga metoder. Det är utmaningar som vi vill hjälpa till att lösa”, kommenterar Panion Animal Healths VD Anja Holm.

Noteringen i sammandrag:
Listningskurs: 2 SEK per aktie 
Kapitalet som bolaget tagit in inför notering: 7 380 000 SEK före emissionskostnader
Antal aktier i bolaget: Bolaget omfattar 16 206 593 aktier.
Värdering: Bolaget värderas post-money till 32 413 186 MSEK
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas att upptas till handel den 6 juli 2017 under kortnamnet; PANION. 

Prenumerera

Dokument & länkar