Parans Solar Lightning AB flyttas till observationslistan

(for English version see below)

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Parans Solar Lightning AB flyttas handeln i bolagets aktie till Spotlight Stock Markets observationslista. Spotlight bedömer att bolaget inte längre uppfyller noteringskraven.
Spotlight Stock Market
08-511 68 000

e-post informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är en handelsplats som vill göra det enklare, tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder Spotlight investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Parans Solar Lightning AB will be traded on the observation list

With reference to todays´ press release from the company Spotlight Stock Market has decided that the shares in Parans Solar Lightning AB will be traded on Spotlight Stock Market´s observation list. Spotlight Stock Market considers that the company no longer fulfills the listing requirements. 
Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000

Email informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar