Kraftig ökning av depression och utbrändhet hos tjänstemän SPP finansierar utveckling av behandling

Kraftig ökning av depression och utbrändhet hos tjänstemän SPP finansierar utveckling av behandling Den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning hos tjänstemän är idag depression och utbrändhet. En nära 80 procentig ökning av antalet långtidssjukskrivna i dessa sjukdomar är bakgrunden till att SPP nu finansierar ett helt nytt forskningsprogram där syftet är att utveckla metoder för effektiv behandling. 40 000 företag i Sverige har sina anställda försäkrade i SPP. När en anställd är långtidssjukskriven får han eller hon sjukersättning från SPP. - Med tanke på det lidande som dessa sjukdomar medför - inte bara för dem som drabbas utan även för deras familjer och anhöriga - är det viktigt att hitta rimliga och praktiskt genomförbara modeller för behandling. Den stora ökningen av diagnoserna depression och utbrändhet, som vi sett under förra året, medför enorma kostnader för samhället och för företagen. Detta sammantaget är anledningen till att vi har tagit initiativ för att finansiera ytterligare ett forskningsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet, säger Birgitta Rolander, chef för SPP Hälsa. Det är professor Åke Nygren och professor Marie Åsberg på Karolinska Institutet som kommer att leda projektet. - En teori är att det är arbetsrelaterad stress som ligger bakom ökningen. I den stora litteratur som finns om lättare depressioner och utbrändhet ges mycket få anvisningar om hur tillståndet ska behandlas, säger Marie Åsberg som idag anses som en av de ledande i världen inom depressionsforskning. Projektet som är indelat i två faser bygger på en förstudie som redan har tagits fram vid Karolinska Institutet för SPPs räkning. I ett första steg kommer nu behandlingsmodeller att tas fram och prövas. Dessutom kommer terapeuter att utbildas i respektive behandlingsmodell. Försäkrade i SPP kommer att erbjudas att ingå i studien. I steg två kommer en utvärdering av alla modeller att genomföras. För mer information kontakta: Åke Nygren Karolinska Institutet tel 070- 522 22 50, 08- 692 22 53 Birgitta Rolander SPP Hälsa tel 08- 441 65 50, 070- 876 39 84 Marie Åsberg Karolinska Institutet tel 08- 517 744 20, 08- 517 700 00 Försäkringsbolaget SPP är Nordens största liv- och pensionsförsäkringskoncern med 1,8 miljoner försäkringar och cirka 360 miljarder kronor i totalt förvaltade tillgångar i koncernen. Huvudverk- samheten är att hantera de tjänstepensionsförsäkringar som baseras på den ITP-plan som SAF och PTK kommit överens om. SPP, Affärsområde Sjukförsäkring & Hälsa startade 1997 och har ansvar för SPPs sjukförsäkringar som är en av de största sjukförsäkringsrörelserna i Sverige med 600 000 försäkrade. Genom att aktivt verka för prevention och rehabilitering förebygger eller förkortar SPP Hälsa långa sjukskrivningar och förtidspensioneringarna minskar. Hälsa stödjer också forskning och utvecklar egna produkter och tjänster inom vård och hälsa. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar