Nytt forskningsprojekt visar: Friskare och effektivare på jobbet om chefen lär sig mer om människan

Nytt forskningsprojekt visar: Friskare och effektivare på jobbet om chefen lär sig mer om människan Antalet långtidssjukskrivningar har ökat kraftigt under de senaste åren och både AMF Försäkring och Försäkringsbolaget SPP, som betalar sjukersättningar till långtidssjukskrivna, ville pröva nya vägar att bryta denna trend. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som samfinansierats av de båda försäkringsbolagen, har syftet varit att ta reda på om träning och utbildning av chefer kan ge mätbara positiva effekter på arbetsklimat, hälsa och effektivitet. Cheferna har fått utbildning i hur människor och grupper fungerar. De har också fått praktisk handledning i vardagsarbetet. Det är professorerna Åke Nygren vid Karolinska Institutet och C G Sandberg, knuten till Michigan State University, som lett studien. Projektet har omfattat 80 arbetsgrupper vid Telia Företag AB, med huvudkontor i Malmö. När studien startade fick medarbetarna besvara frågeformulär som rörde ämnen som arbetsklimat, trivsel och hälsa. Vad gällde arbetsklimatet fick medarbetarna ange hur man upplevde detta idag, men även hur man önskade att det skulle vara. I hälsoundersökningen besvarades frågor kring psykisk, fysisk och social hälsa. Med utgångspunkt från det här resultat - hur medarbetarna och chefen ser på situationen idag och hur man vill att framtiden ska te sig, har ett utvecklingsprogram skräddarsytts för varje enskild arbetsgrupp. I nära tre år har cheferna fått genomgå ett utvecklingsprogram som innefattar hur människor relaterar till varandra, om gruppdynamik och hur att lösa konflikter. Cheferna har också fått regelbunden handledning och möjlighet att ta upp och diskutera vardagsproblem med handledaren. Efter utbildningens slut fick chefer och anställda svara på samma frågebatteri igen. Resultatet av undersökningen som omfattade tusen medarbetare visade ett klart förbättrat arbetsklimat och bättre självtillit för grupper vars chefer fått handledning och utbildning. Och ökningen blev störst i de grupper där chefen tidigare överskattat arbetsklimatet och trodde att medarbetarna trivdes mycket bättre än vad de i själva verket gjorde. Av alla chefer som tidigare överskattat arbetsklimatet har nu 75 procent ändrat sitt beteende, vilket lett till deras arbetsgrupper fungerar bättre och att medarbetarna känner en större arbetstillfredsställelse. "Det har diskuterats mycket om ledarskap är medfött eller inte. Om det verkligen går att lära sig. Och nu har vi visat att man kan bli en bättre chef och ledare och att detta dessutom direkt påverkar medarbetarnas effektivitet och trivsel. Det är första gången vi kan föra i bevis att det faktiskt är så", säger C G Sandberg, professor vid Institute of International Health, Michigan State University, USA. På Telia Företag AB, ser man också positivt på resultatet. "Vi har på det här sättet ökat medvetenheten hos våra ledare och chefer om hur grupper och människor fungerar. Och att det har gett bra resultat visar inte bara den här studien. Vi kan också direkt läsa av resultatet i våra egna humankapitalmätningar. Flera av våra chefer vill nu att vi ska fortsätta med projektet", säger Ingrid Wadenheim, ställföreträdande personalchef vid Telia Företag i Malmö. "Min viktigaste erfarenhet är ändå att vi i dagens ganska pressade arbetsliv måste skapa utrymme för att se till att arbetsgrupperna fungerar bra och att detta arbete måste hållas levande och drivas hela tiden", säger Ingrid Wadenheim vidare. För mer information kontakta: C G Sandberg, professor, tfn 08-716 68 69 Ingrid Wadenheim, stf, personalchef Telia Företag AB, 070-587 51 42, 040- 27 51 42 Agneta Östberg Forsell, informationschef AMF Försäkring tfn 08-696 46 13, 070 -86 96 39 70 Birgitta Rolander, affärsområdeschef SPP Hälsa, tfn 08- 441 65 50, 070- 876 39 84 AMF Försäkring är det gemensamma namnet på försäkringsbolagen AFA, AMF - sjukförsäkring och AMF - trygghetsförsäkring. Huvudverksamheten är att administrera försäkringar som bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. AMF Försäkring är verksam inom områdena arbetsskada, sjukdom, arbetsbrist och dödsfall, har drygt 3 miljoner människor försäkrade och förvaltar ca 170 miljarder kronor. Försäkringsbolaget SPP är Nordens största liv- och pensionsförsäkringskoncern med 1,8 miljoner försäkringar och cirka 360 miljarder kronor i totalt förvaltade tillgångar i koncernen. Huvudverk- samheten är att hantera de tjänstepensionsförsäkringar som baseras på den ITP-plan som SAF och PTK kommit överens om. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00350/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar