Pressmeddelande

SPPs ekonomiska ställning (kollektiva konsolidering) är fortfarande god. Den var den 30 september i år 106 procent, det vill säga tillgångarna var sex procent mer värda än vad som avsatts till de försäkrade. Med tanke på osäkerheten om framtiden sänker SPP ändå den 1 november 2001 återbäringsräntan till tre procent, det vill säga till samma nivå som övriga försäkringsbolag. Trots den svaga utvecklingen på börsen blir genomsnittsräntan för helåret 2001, förutsatt att den inte ändras före årsskiftet, 5,6 procent. SPP har årligen i genomsnitt under perioden 1992-2000 givit en genomsnittlig återbäringsränta på 11,3 procent. Anders Östryd, 08-550 454 87 Ulf Magnusson, 070-378 68 58 SPP är Sveriges tredje största försäkringsbolag för liv- och pensionsförsäkringar. Vi verkar inom det konkurrensutsatta tjänstepensionsområdet där arbetsgivare och anställda fritt kan välja försäkringsgivare. Vi förvaltar cirka 80 miljarder för 18 000 företag och närmare 770 000 försäkrade. Gå in på www.spp.se. E-post: ulf.magnusson@spp.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00050/bit0001.pdf

Dokument & länkar