SPP utökar sitt fondsortiment med 15 fonder

SPP utökar sitt fondsortiment med 15 fonder Den 4 oktober utökar SPP sitt fondsortiment från 21 till 36 fonder. 15 av Handelsbankens fonder blir då möjliga att spara i för fondförsäkringskunderna i SPP. De 15 nya fonderna är framför allt ett komplement till SPPs Generationsfonder och Aktieindexfonder. - Det är glädjande att vi genom denna utveckling kan erbjuda våra kunder ett brett sortiment av fonder med olika placeringsinriktningar i fem olika fondbolag, SPP Fonder, Handelsbanken Fonder, Capital, Shroder och Storebrand säger Jonas Derninger, ansvarig för SPPs individmarknad. För ytterligare information kontakta: Jakob Carlsson, chef affärsutveckling Affärsområde Individ, SPP, tfn 08- 550 457 78 eller 070-673 60 66. De 15 nya fonderna i korthet: Aktiefonder Handelsbankens Småbolagsfond investerar i svenska små och medelstora börsnoterade företag. Placeringarna sker i bolag vars marknadsvärde bara i undantagsfall överstiger 0,5 procent av Stockholmsbörsens samlade värde. Förvaltningskostnaden är 1,50 procent. Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond placerar i nordiska små och medelstora företag. Fonden investerar i bolag med ett marknadsvärde på upp till 8 miljarder kronor. Förvaltningskostnaden är 1,60 procent. Handelsbankens Asienfond investerar aktivt på de asiatiska aktiemarknaderna utom Japan, samt i Australien och Nya Zeeland. Fonden har en bred branschmässig spridning. Förvaltningskostnaden är 1,60 procent. Handelsbanken Europa Aggressiv är en branschfond som investerar på de europeiska aktiemarknaderna inklusive de nordiska länderna. Fondens placeringar koncentreras dock till de tre till fem branscher som bedöms ha de bästa förutsättningarna för en god värdeutveckling på kort sikt. Förvaltningskostnaden är 1,85 procent. Handelsbankens Latinamerikafond investerar i första hand på aktiemarknaderna i Argentina, Brasilien, Chile och Mexiko, vilka utgör cirka 90 procent av Latinamerikas börsvärde. Förvaltningskostnaden är 1,60 procent. Handelsbankens Nordenfond placerar på de fyra nordiska aktiemarknaderna Danmark, Finland och Norge och Sverige. Fonden strävar efter att investera i företag som kan kapitalisera på långsiktiga förändringar i samhälle och näringsliv och som därigenom kan ge en god avkastning på investerat kapital. Förvaltningskostnaden är 1,60 procent. Handelsbankens Norden Aggressivfond har som mål att hitta företag och branscher med högre tillväxt än andra. Eftersom fonden koncentrerar sina placeringar till företag som bedöms få bästa kurstillväxten, innehåller fonden normalt färre placeringar än andra fonder, normalt i 20-30 tillväxtbolag. Förvaltningskostnaden är 1,85 procent. Handelsbankens Utlandsfond investerar aktivt på världens större aktiemarknader. Placeringarna sker med stor spridning såväl geografiskt som branschmässigt. Avsikten är att nå en större riskspridning och högre avkastning än vad den relativt lilla svenska börsen kan erbjuda. Förvaltningskostnaden är 1,60 procent. Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond placerar i bolag på så kallade tillväxtmarknader (emerging markets) i Asien, Latinamerika, Östeuropa och Sydafrika. Förvaltningskostnaden är 1,60 procent. Handelsbankens Östeuropafond placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag i Östeuropa, inklusive Grekland och Turkiet. Förvaltningskostnaden är 1,60 procent. Blandfond Handelsbankens Flermarknadsfond placerar på alla större aktie- och räntemarknader runt om i världen. Sett över en längre tid placerar fonden cirka två tredjedelar av kapitalet i aktier och en tredjedel i räntebärande värdepapper. Förvaltningskostnaden är 1,40 procent. Räntefonder Handelsbankens Avkastningsfond placerar i svenska räntebärande värdepapper med en genomsnittlig återstående löptid för fondens placeringar på maximalt sju år. Förvaltningskostnaden är 0,75 procent. Internationella Avkastningsfonden placerar sina medel i räntebärande värdepapper i olika valutor med en genomsnittlig återstående löptid i fondens placeringar mellan två och sju år. Fondens avkastning påverkas av valutakursernas variationer mot den svenska kronan. Förvaltningskostnaden är 0,8 procent. Branschfonder Handelsbankens IT-fond är en indexfond som placerar i IT-aktier i industriländerna. Fondens mål är att ge en avkastning som ligger i nivå med MSCI World IT Developed Countries Index. Förvaltningskostnaden är 0,65 procent. Handelsbankens Läkemedelsfond är en aktiefond som placerar i företag med verksamhet inom läkemedel, bioteknik, vård och sjukvårdsutrustning över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som mål att med ett kontrollerat risktagande över tiden nå en högre avkastning än sitt jämförelseindex, MSCI World Health Care. Förvaltningskostnaden är 1,60 procent. SPP är Sveriges tredje största försäkringsbolag för liv- och pensionsförsäkringar. Vi verkar inom det konkurrensutsatta tjänstepensionsområdet där arbetsgivare och anställda fritt kan välja försäkringsgivare. Vi förvaltar cirka 90 miljarder för 18 000 företag och närmare 700 000 försäkrade. Gå in på www.spp.se. E-post: ulf.magnusson@spp.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011003BIT00880/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011003BIT00880/bit0002.pdf

Dokument & länkar