Erik Åsbrink föreslås bli ordförande i SPP

Erik Åsbrink föreslås bli ordförande i SPP Till ny styrelseordförande i Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt föreslås Erik Åsbrink. Han efterträder Ingemar Mundebo, som önskar avgå efter att ha varit SPPs ordförande i tolv år och fyller 70 år i år. Val av styrelseledamöter görs av SPPs överstyrelse den 11 april. Till nya styrelseledamöter i SPP föreslår Överstyrelsens beredningsnämnd också Jöran Tjernell, förbundsdirektör, Civilingenjörsförbundet och Bo Sundén, chef för förhandlingsservice, SAF. Bertil Blomqvist och Gösta Larsson har avböjt omval. Erik Åsbrink, 53 år, är civilekonom och var finansminister 1996-99. Dessförinnan var han vd i Vasakronan, GD i Byggnadsstyrelsen, skatteminister och statssekreterare i finans-departementet. 1985-90 var han ordförande i Riksbanksfullmäktige. Han arbetar för närvarande som styrelseledamot i och rådgivare till ett antal företag inom IT- och finans-sektorerna. Jöran Tjernell, 63 år, är jur kand och har arbetat på Civilingenjörsförbundet sedan 1977. Han är förbundsdirektör sedan 1997. Bo Sundén, 53 år, är civilekonom och har arbetat inom SAF sedan 1971, främst med förhandlingsfrågor. För ytterligare information Klas Råsäter, Informationsdirektör, SPP, tfn 08-441 69 75 Cecilia Schön, bitr. Informationsdirektör, SPP, tfn 08-441 93 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00580/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar