Fördubblad försäljning och rekordresultat för SPP Liv

Fördubblad försäljning och rekordresultat för SPP Liv SPP Liv-koncernen, som enbart arbetar på den konkurrensutsatta livförsäkringsmarknaden, fördubblade under 1999 nyförsäljningen mätt i årspremier från 2,2 till 4,4 miljarder kronor. Resultatet efter skatt ökade från 4,2 till 10,0 miljarder kronor och är bolagets bästa hittills. SPP Liv är nu landets fjärde största livbolag mätt i nyförsäljning. - Vi fortsatte under 1999 att öka våra marknadsandelar på alla delmarknader och har på mindre än sex år etablerat oss som ett av de ledande bolagen inom liv- och pensionsförsäkring. Vi har framförallt en mycket stark position när de gäller tjänstepensioner i privat svenskt näringsliv. Trots att huvuddelen av vår försäljning till individer går via företagen, har vi nu inom privatbetald pensionsförsäkring den näst största nyteckningsandelen, säger Anders Östryd, nytillträdd verkställande direktör sedan årsskiftet. - Vi satsar nu offensivt inom området mindre företag genom ett nät av franchisetagare som är under uppbyggnad. Det blir en utvidgning av vår huvudmarknad som hittills varit större och medelstora företag och deras anställda. Vårt utbud av Internet-tjänster till företagen och deras anställda har mottagits mycket positivt. Samtidigt har vi för andra året i rad kunnat sänka vår driftskostnadsprocent som nu är 10,2 procent, säger Anders Östryd. Försäljningen av fondförsäkring har gått mycket bra. Antalet kunder i fondförsäkringsbolaget har närmast fördubblats. Särskilt framgångsrik har försäljningen av SPP Generationsfonder varit, ett koncept som SPP Liv var först med att introducera på marknaden. SPP Livförsäkring AB hade vid årsskiftet 15 800 (13 500) företag och 549 900 (490 900) försäkrade individer. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 80,1 (65,0) miljarder kronor enligt balansräkningen. Den genomsnittliga återbäringsräntan var under 1999 7,0 (12,8) procent. Sedan bolagets start 1994 har återbäringsräntan i genomsnitt varit 10,5 procent. De nuvarande återbäringsräntan är 10,7 procent före avkastningsskatt, efter avdrag för driftskostnader. Hösten 1999 beslutade SPP Liv och det norska försäkringsbolaget Storebrand att bilda ett gemensamt livförsäkringsbolag på Irland vid namn Euroben. Syftet är att tillgodose behovet av samordnade pensionslösningar för större skandinaviska koncerner med anställda i flera länder inom EU. SPP Liv-koncernen, översikt helåret 1999 1999 1998 Totalavkastning ,mkr 13 185 8 520 Kapitalavkastning, % 19,1 15,2 Årets resultat efter skatt, mkr 10 001 4 194 Premieinkomst, mkr 7 548 5 515 Nyförsäljning, årspremier, mkr 4 399 2 214 Driftskostnadsprocent 1) 10,2 10,6 Förvaltningskostnadsprocent 2) 1,08 1,0 Marknadsandel 3) hela konkurrensutsatta 10,7 livmarknaden % 10,8 konkurrensutsatt 24 22 tjänstepension % privat pensionsförsäkring % 17 11 1) Driftskostnader i försäkringsrörelsen i förhållande till premieinkomsten 2) Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen samt skaderegleringskostnaderna i förhållande till det genomsnittliga förvaltade kapitalet 3) Nyteckning, d v s engångspremier plus tio gånger löpande årspremier, enligt Försäkringsförbundets statistik Anders Östryd Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00830/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar