Pensionsjustering för vissa ITP-pensionärer

Pensionsjustering för vissa ITP-pensionärer Ett begränsat antal ITP-pensionärer kommer att få ytterligare en extra engångsutbetalning från SPP mot slutet av året. Anledningen är att avtalsparterna bakom ITP-avtalet, SAF och PTK önskar rätta till några icke avsedda effekter som uppstod för en del grupper vid utbetalning till pensionärer ur SPPs överskott våren 1999. Det engångsbelopp, som då utbetalades, beräknades efter en schablon, vilket medförde att vissa personer inte ersattes fullt ut. Det kan exempelvis gälla den som någon gång under perioden januari 1992 - november 1998 haft högre pension än i december 1998. Det gäller också dödsbon efter den som avlidit under perioden januari-november 1998. En grundförutsättning för att komma ifråga för utbetalning är att pensionen har betalats ut sedan januari 1992 eller tidigare och att pensionären inte avlidit före 1998. Ett administrativt arbete krävs nu för att klarlägga hur många personer som berörs. Sannolikt handlar det om några tiotal tusen personer och totalt drygt 100 miljoner kronor som ska fördelas. Utbetalningen kommer att ske sent i år. Bakgrund När SPPs styrelse i december 1998 beslutade om fördelningen av SPPs överskott reserverades 12 miljarder kronor för kollektivavtalsparterna SAF och PTK för åtgärder inom ramen för ITP-planen. I ett särskilt kollektivavtal beslöt SAF och PTK bland annat att höja pensionstilläggen för pensioner under utbetalning. Uppräkningen av pensionen innebar att månadspensionen höjdes från mars 1999 med 3,04 procent. Dessutom gavs en schablonberäknad kompensation för perioden januari 1992 - februari 1999 till den som i december 1998 hade pension som utbetalats från januari 1992 eller tidigare (basår 1991 eller tidigare). Kompensationen betalades ut som ett engångsbelopp på 2,8 gånger pensionen i december 1998. För ytterligare information Björn Dannberg, Chef för Partskontakter, SPP ITP. Tfn 08-441 98 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00380/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00380/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar