SPP får förvaltningsuppdrag från Svenska Kyrkans Försäkringsförening

SPP får förvaltningsuppdrag från Svenska Kyrkans Försäkringsförening SPP Kapitalförvaltning har idag tecknat avtal med Svenska Kyrkans Försäkringsförening om förvaltning av en global aktieindexportfölj. Uppdraget uppgår vid starttidpunkten till en miljard kronor. - SPPs profil och medvetna satsning på indexförvaltning stämmer väl överens med den inriktning Svenska Kyrkans Försäkringsförening önskar för denna del i förvaltningen av föreningens tillgångar, säger Gösta Kylsberg, portföljansvarig. SPP Kapitalförvaltning har under senare år satsat på att bygga upp en verksamhet inom diskretionär förvaltning med kunder inom företag, kommuner, landsting, organisationer och stiftelser. SPP Kapitalförvaltning är en av de ledande i Norden med en förvaltningsportfölj på 440 mil-jarder kronor. De enskilt största uppdragen är att förvalta pensionsmedel för privatanställda tjänstemän inom ramarna för ITP-planen samt SPP Livs aktie- och ränteportfölj. För ytterligare information Gösta Kylsberg, portföljansvarig, tfn 08-441 93 81 Pehr-Olof Malmström, Institutional Sales, tfn 08-441 98 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00910/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar