SPP först i norden att bli certifierade enligt GIPS - en internationell standard för jämförelse av kapitalavkastning

SPP först i norden att bli certifierade enligt GIPS - en internationell standard för jämförelse av kapitalavkastning Till årsskiftet blir SPP Kapitalförvaltning, en av de största kapitalförvaltarna i Norden, certifierade i enlighet med GIPS, Global Investment Performance Standard. - GIPS gör det lättare för kunden att jämföra förvaltningsresultat mellan olika förvaltare, säger Gustav Karner, chef för Risk & Measurement, SPP Kapitalförvaltning. GIPS är en internationell modell som syftar till att främja rättvisande och enhetlig redovisning av avkastning för kunderna och kan ses som en framtida standard för resultatredovisning inom kapitalförvaltning. SPP Kapitalförvaltning har under året arbetat med att uppfylla de kriterier som gäller för att bli GIPS-certifierade och är nu färdiga med implementeringsprocessen. Projektarbetet har bland annat omfattat dokumentation, utveckling av systemstöd och insamling av data fem år tillbaka i tiden. Arbetet har gjorts i samarbete med MPIR Investment Research. Verifiering av data till och med halvårsskiftet har utförts av Deloitte & Touch. - Att vi valt olika parter för projektarbetet och verifieringen beror på att vi ville ha en fullständigt opartisk verifiering, fortsätter Gustav Karner. Kapitalförvaltning blir alltmer internationell. Det ökar behovet av att skapa en global standard för redovisningen av investeringsresultaten, alltså vilken avkastning kunderna kan tillgodoräkna sig. I dagsläget varierar regler och riktlinjer för redovisning kraftigt mellan förvaltare runt om i världen. Genom GIPS kommer resultatrapporteringen att vara mer fullständig och rättvis vilket innebär att kunderna kommer att känna ett ännu större förtroende för de resultat som kapitalförvaltare som följer GIPS presenterar. För ytterligare information Gustav Karner, chef Risk & Measurement, SPP Kapitalförvaltning, tfn 08-441 97 99 Pär Bäckman, vd SPP Fonder, tfn 08-441 92 33 Försäkringsbolaget SPP är Nordens största liv- och pensionsförsäkringskoncern med 1,8 miljoner försäkringar och cirka 360 miljarder kronor i totalt förvaltade tillgångar i koncernen. Huvudverksamheten är att hantera de tjänstepensionsförsäkringar som baseras på den ITP-plan som SAF och PTK kommit överens om. SPP verkar genom dotterbolagen SPP Liv och SPP Kapitalförvaltning även på den konkurrensutsatta delen av marknaden för tjänstepensioner samt på marknaden för fonder och kapitalförvaltning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar