SPP tar över pensionsverksamhet från ABB

SPP tar över pensionsverksamhet från ABB SPP Liv har tecknat ett avtal med ABB om utveckling och administration av koncernens pensionsärenden. Avtalet innebär att SPP Liv på uppdrag av ABB ska sköta all administration och rådgivning vad gäller pensionsfrågor för 9 000 ABB-tjänstemän. Inom ramarna för avtalet ska SPP Liv och ABB utveckla en Internetbaserad tjänst som syftar till att förstärka service och information för de anställda inom ABB i frågor som rör pension. SPP kommer att tillhandahålla en kärntrupp för ABBs räkning i Västerås samt arbeta genom SPPs nätverk av lokalkontor ute i landet. -Pensionsfrågor blir alltmer komplexa och innefattar mycket stora värden som det är viktigt att hantera på bästa sätt för individen och för företaget. SPP har en utvecklad specialistkompetens inom området och har även god kännedom om ABB, säger Carina Malmgren-Heander, personaldirektör på ABB. -Pension och långsiktigt sparande engagerar allt fler svenskar. Även marknaden för tjänstepensioner blir allt mer intressant, företaget betalar individens tjänstepension men den enskilda individen är med och väljer leverantör och utformning i allt höge grad. SPPs utmaning är att kunna ta fram optimala lösningar för ABB som uppskattas av företaget såväl som de anställda, säger Sten-Olof Fohlin, Key Account Manger, SPP Liv. -Den här typen av konsultverksamhet kommer att öka med det nya pensionssystemet och vi har märkt en efterfrågan av tjänster där SPP inom ramarna för annan verksamhet nyttjar den specialistkompetens som byggts upp för att serva företag med rådgivning inom pensionsområdet, säger Anders Östryd, chef Affärsutveckling i SPP Liv. Marknaden för tjänstepensioner är idag värd cirka 45 miljarder kronor 1998. Markanden bedöms öka kraftigt. Den konkurrensutsatta delen, som idag utgör ca 60 % av marknaden, ökar starkt under de närmaste åren och uppskattas stå för uppemot 80 % av marknaden på några års sikt. Detta beror till stor del på premiepensionen inom det nya pensionssystemet. SPP-koncernen, som är en av de ledande aktörerna inom tjänstepensionsområdet, hade 1998 cirka 25 % av den konkurrensutsatta tjänstepensionsmarknaden. För ytterligare information kontakta: Sten-Olof Fohlin, Key Account Manager SPP Liv, 021-15 38 45 Cecilia Schön, Bitr.Informationsdirektör SPP, 08- 441 93 50 Försäkringsbolaget SPP är Nordens största liv- och pensionsförsäkringskoncern med 1,8 miljoner försäkringar och cirka 360 miljarder kronor i totalt förvaltade tillgångar i koncernen. Huvudverksamheten är att hantera de tjänstepensionsförsäkringar som baseras på den ITP-plan som SAF och PTK kommit överens om. SPP verkar genom dotterbolagen SPP Liv och SPP Kapitalförvaltning även på den konkurrensutsatta delen av marknaden för tjänstepensioner samt på marknaden för fonder och kapitalförvaltning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar