SPP tillfreds med Konkurrensverkets besked

SPP tillfreds med Konkurrensverkets besked Utbetalningarna börjar efter sommaren Konkurrensverket meddelade på onsdagen icke-ingripandebesked beträffande SPPs konsolideringspolicy. -Vi är tillfreds med det besked konkurrensverket givit, säger Björn Nilsson, ansvarig för konsolideringsfrågan inom SPP-koncernen. Beskedet ligger i linje med våra förväntningar och det är glädjande att vi nu kan gå vidare med fördelningen av SPPs överskottsmedel. Våra kundföretag fick hösten 1999 besked om vilka summor som allokerats för deras räkning. - Nu ska vi inom SPP slutgiltigt fastställa de administrativa system och rutiner för utbetalning som ska användas. I slutet av april kommer våra kundföretag att få information om hur man ska gå tillväga. Utbetalningarna kan börja i september, säger Björn Nilsson. Drygt 40 000 företag kommer att få del av cirka 75 miljarder kronor som företagsanknutna medel för pensionsändamål ur SPP-koncernens överskott, som uppstått bland annat till följd av god kapitalavkastning. Den modell för fördelning av medlen som SPP ursprungligen ansökte om att få använda godkändes inte från konkurrenssynpunkt. En förnyad ansökan lämnades in i februari i år och har nu godkänts. Den innebär bland annat ökad möjlighet att välja annat försäkringsbolag än SPP. För ytterligare information Björn Nilsson, konsolideringschef, SPP, tfn 070-588 61 10 Klas Råsäter, informationsdirektör, SPP, tfn 08-441 69 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00250/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar