Spray och Lycos Europe överens

Spray och Lycos Europe överens Spray Ventures AB (som för närvarande är under namnändring till Spray AB) har framgångsrikt avslutat förhandlingarna med Lycos Europe om tolkningen av avtalet rörande försäljningen av Spray Networks portalverksamhet och samtidigt löst alla sina åtaganden gentemot Lycos Europe. Efter affärens slutförande kommer Spray att äga ca 8 procent av aktierna i Lycos Europe. I september 2000 avyttrade Spray sin portalverksamhet i dotterbolaget Spray Network till Lycos Europe. Parterna har under den senaste tiden fört förhandlingar kring genomförandet av de nyemissioner som Spray åtagit sig att teckna i Lycos Europe. Samtliga dessa mellan-havanden är nu reglerade. Överenskommelsen med Lycos Europe innebär att Spray kommer att överlåta knappt 25 miljoner aktier i Lycos Europe för att fullfölja åtagandena gentemot bolaget på sammanlagt MEUR 80. - Vi är mycket nöjda med att vi nu slutfört förhandlingarna med Lycos Europe. Den diskussion vi fört de senaste månaderna har handlat om huruvida aktier kunde användas som likvid i de emissioner som ingick som en del av överenskommelsen med Lycos Europe. Vi har hela tiden hävdat att så är fallet och nu är vi ense om att genomföra nyemissionerna på detta sätt, säger Daniel Sachs VD för Spray. Vidare har den säljoption som tidigare ägare av Caramail ägt rätt att utnyttja mot Spray reglerats genom att Spray överlåtit 8,8 miljoner aktier i Lycos Europe. Efter dessa transaktioner äger Spray ca 25 miljoner aktier i Lycos Europe, vilket motsvarar 8 procent av aktierna i bolaget. Spray är därmed den tredje största aktieägaren i Lycos Europe. För frågor kontakta Daniel Sachs, tel. 08-527 90 682. Spray AB (under namnändring från Spray Ventures AB) är ett interaktivt mediabolag med innehållsfokus. Vi levererar interaktiva mediaupplevelser till Europas konsumenter tillsammans med våra kunder; mobiloperatörer, tv- kanaler och portaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00110/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar