Dela

Kontakt

Citat

Målet för första delbetalning nås när dessa toxikologiska studier startar. Vi räknar med att det sker i slutet av februari
Brian O’Callaghan, verkställande direktör på Petra Pharma
…Sprint Bioscience har den innovativa förmågan att förvandla idéer till säljbara projekt och på så sätt skapa värde för våra aktieägare.
Anders Åberg, verkställande direktör
Tillsammans har vi stärkt kunskapen om STK25 som ett målprotein inom behandling av T2D och NASH med både genetiska verktyg och småmolekyler. Den biologiska valideringen är nu mycket god vilket ger oss en stark utgångspunkt för den framtida utvecklingen
Anders Åberg, verkställande direktör för Sprint Bioscience
Det här ser riktigt positivt ut. Samtidigt som Petra Pharma driver projektet med full kraft mot klinik, väljer de också att förstärka kemiprogrammet. PIP4 är ett högintressant målprotein med stor potential inom cancerterapi
Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience.
I Vps34-projektet har vi i nya djurstudier visat att genom att stänga av Vps34 med våra substanser så aktiveras immunsystemet till att bekämpa tumörer.
Anders Åberg, verkställande direktör
Vi vet från våra kontakter med läkemedelsindustrin att immunonkologi är ett område där efterfrågan på nya projekt är stor
Anne-Marie Wenthzel, chef för affärsutvecklingen på Sprint Bioscience
Kapitaltillskottet möjliggör att vi obehindrat kan fortsätta satsa på de projekt vi ser ett starkt industriellt intresse för...
Anders Åberg, vd i Sprint Bioscience
Det är en fröjd att se kvalitén på det arbete som kan uträttas när man sammanför personer med rätt kompetens och förser dem med rätt resurser.
Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience
PIP4K2-projektet utvecklas väl och med goda resultat. Petra Pharma förlänger nu samarbetet i ytterligare tre månader med fyra heltidstjänster. Därefter kommer vi att göra en ny bedömning om projektet behöver fortsatta resurser från Sprint Bioscience för att leverera en läkemedelskandidat
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
Sprint Bioscience är nu ett läkemedelsbolag med spjutspetskompetens inom vårt verksamhetsområde; tumörmetabolism.
Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience
Här kommer vi att kunna göra det vi brinner för – skapa högkvalitativa läkemedel för att hjälpa dem som drabbats av cancer eller typ 2-diabetes. Under ombyggnadstiden kommer verksamheten vara i full gång. Vi låter inte lite byggdamm stoppa oss!
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
Sprint Bioscience är ett mycket spännande företag med bred kompetens inom läkemedelsutveckling. Jag ser fram emot att få bidra med mitt kunnande inom tumörbiologi till bolagets utveckling av nya läkemedel.
Dr. Angelo de Milito
Vi är mycket glada över att dr. Angelo de Milito väljer Sprint Bioscience. Hans kompetens och breda nätverk kommer att stärka bolaget inom fältet. Vi har ambitionen att vara världsledande inom tumörmetabolism och rekryteringen av dr. de Milito är ett viktigt bidrag till detta.
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
Mina medarbetares yrkesstolthet och skicklighet kommer att ta oss långt. Det inger hopp om att vi ska kunna ge patienter ett bättre liv.
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Årets Nobelpris i medicin sätter fokus på autofagi, ett område där vi har varit verksamma sedan starten.
Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience
Under våren har vi startat den experimentella processen att hitta nya projekt. …Att vaska fram rätt målprotein som kan generera nya avtal är en av bolagets viktigaste aktiviteter
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal. Vi är övertygade om att Petra är en perfekt partner för att vidareutveckla PIP4K2-programmet. Petra har världsledande biologisk kompetens inom tumörmetabolism och speciellt runt PIP4K2. Tillsammans har vi goda förutsättningar att vidareutveckla projektet med målsättningen att identifiera läkemedelskandidater för fortsatt klinisk utveckling.
Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience
I och med samarbetet med Sprint Bioscience ser jag en god potential till att hitta nya behandlingsvägar för AML.
Dr Julian Walfridsson, HERM
Skräddarsydda behandlingar är framtiden och här kan vi tidigt identifiera vilken patientgrupp som är aktuell för behandlingen. Detta kan komma att kraftigt reducera kostnaden för senare kliniska studier, något våra kunder värdesätter.
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
Jag ser att vi kommer att fortsätta växa under 2016 och skapa värde för våra aktieägare.
Anders Åberg, verkställande direktör
Sprint Bioscience utvecklas väl och vi ser ett ökande intresse för vårt bolag och vår aktie. För att kunna bredda ägandet och underlätta för institutionella aktörer att investera i bolaget har vi en ambition att notera vår aktie på Nasdaqs huvudlista. Övergången till IFRS och flytten till First North Premier är steg i denna ambition”,
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
Nu kan vi ta projekt från start till läkemedelskandidat i våra egna laboratorier.
Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience
Att tillsammans med Lundberglaboratoriet för diabetesforskning kunna kombinera forskning i framkant med vår plattform för att snabbt och resurseffektivt utveckla läkemedel ger stora möjligheter för Sprint Bioscience att ta fram ett nytt botemedel mot T2D.
Sprint Bioscience vd Anders Åberg
Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Sprint Bioscience i detta projekt. Tillsammans kommer vi utveckla inhibitorer som slår på en central mekanism för insulinresistens.
docent Margit Mahlapuu, Lundberglaboratoriet för diabetesforskning
Vi har nu goda möjligheter att ha en läkemedelskandidat redo för kliniska studier.
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
Vi är fantastiskt stolta och glada för avtalet med Bayer HealthCare!
Anders Åberg
Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal för ett av våra tumörmetabolismprojekt. Vi är övertygade om att Bayer är en perfekt partner för att vidareutveckla programmet.
Anders Åberg, VD på Sprint Bioscience
Vi ser fram emot att utöka vår portfölj inom detta område genom avtalet med Sprint Bioscience. Detta tidiga forskningsprogram har potential att leda till nya behandlingsalternativ för cancerpatienter.
professor Andreas Busch, chef för Global Drug Discovery och medlem i ledningsgruppen i Bayer Healthcare
Jag ser fram emot ett fortsatt bra år med framgångsrika affärer, en expanderad projektportfölj och en god tillväxt inom bolaget.
Anders Åberg, VD
Sprint Bioscience har utvecklat molekyler som inhiberar PIP4K2a med goda läkemedelsegenskaper. Projektet har nu nått det stadium där vi kan initiera kommersialisering vilket kommer att starta i juni på BIO 2015-mötet i Philadelphia
Anders Åberg,VD
Sprint Bioscience var tidigt ute med att identifiera autofagi som ett område för cancerbehandling. Nu har vi byggt ett team i världsklass som kan leda utvecklingen av cancerläkemedel i detta fält.
Anders Åberg, VD
Det är med glädje jag ser tillbaka på 2014. Det har för Sprint Bioscience varit ett intensivt år med både vetenskapliga och affärsmässiga framgångar.
Anders Åberg, VD Sprint Bioscience
Vi gör stora framsteg i bolaget just nu. Vi har haft mycket god framgång i Vps34- och MTH1-projekten och vi upplever att intresset kring vår forskning ökar för varje vecka som går. Antalet internationella bolag som visar intresse för våra framsteg sträcker sig från Japan via Europa till Nordamerika och ökar kontinuerligt. Vi står inför ett intressant 2015 och bedömer att avtal sluts för minst ett av våra projekt under året.
Anders Åberg, VD för Sprint Bioscience
De här är glädjande resultat och de data som vi nu fått är vad våra diskussionspartners har väntat på. Vi kommer nu gå vidare i diskussionerna med de sju internationella läkemedelsbolag som har intresserat sig för projektet.
Anders Åberg, VD för Sprint Bioscience
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera