Pressmeddelande

SRAB Shipping AB och dess dotterbolag har mottagit en underrättelse om att dess största kreditgivare sagt upp sina lån till koncernen.

Vidare har bolaget erhållit besked om att banken ingått avtal om försäljning av bolagets tre helägda fartyg Nordic Victory, Nordic Glory samt Nordic Prima.

För närvarande för banken och bolaget förhandlingar om en ordnad avveckling av koncernens engagemang avseende dessa tre fartyg. Detta innebär bl.a. att bolagets avsikt är att pågående ingångna befraktningsengagemang skall genomföras och fullföljas.

Stockholm den 19 april 2012

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ)

är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framför allt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRABs aktie handlas på Alternativa aktiemarknadens lista, www.alternativa.se.

SRAB Shipping AB (publ) Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 www.srab.se

Om oss

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart inom tank och kemikaliesektorn. Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgörs av Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier med egna eller inhyrda fartyg tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och miljösäkra transporter. Bolaget bedriver även handel med fartyg.

Dokument & länkar