Senareläggning av årsstämman

Bolaget har tidigare meddelat att årsstämman skall hållas den 26 april 2012.

Med anledning av förestående extra bolagsstämman den 30 mars, har styrelsen idag fattat beslut om att senarelägga årsstämman. Styrelsen avser kalla till årsstämma efter att extra bolagsstämman hållits och beslut från denna föreligger.

Stockholm den 28 mars 2012

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ)

är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framför allt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North. www.srab.se

Certified Adviser för SRAB Shipping är Remium Nordic AB –www.remium.com

SRAB Shipping AB (publ) Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 www.srab.se

Om oss

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart inom tank och kemikaliesektorn. Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgörs av Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier med egna eller inhyrda fartyg tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och miljösäkra transporter. Bolaget bedriver även handel med fartyg.

Dokument & länkar