Stämmokommuniké

På extra bolagsstämma den 30 mars 2012, fattades beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 55 481 823:10 kronor för täckning av förlust. Minskningen skall ske utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer det registrerade aktiekapitalet att uppgå till 9 790 909:50 kronor och kvotvärdet därmed till 0:75 kronor. Stämman fattade även beslut om ändring av aktiekapitalsgränserna i bolagsordningen för anpassning till minskningen av aktiekapitalet.

Bolaget vill också påminna om att det idag är sista dagen för handel av aktien på First North/Nasdaq OMX och att aktien härefter kommer att handlas på Alternativa aktiemarknadens A-lista. Första handelsdagen kommer att vara den 11 april 2012.

www.alternativa.se.

Stockholm den 30 mars 2012

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ)

är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framför allt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North. www.srab.se

Certified Adviser för SRAB Shipping är Remium Nordic AB –www.remium.com

SRAB Shipping AB (publ) Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 www.srab.se

Om oss

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart inom tank och kemikaliesektorn. Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgörs av Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier med egna eller inhyrda fartyg tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och miljösäkra transporter. Bolaget bedriver även handel med fartyg.

Dokument & länkar