Andra kvartalet 2002

Halvårsrapport 2002

Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet var i stort sett i nivå med i fjol och uppgick till 295 (321) Mkr. Resultatet för halvåret uppgick till 477 (786) Mkr.
Leveranserna av specialprodukter ökade under andra kvartalet med drygt 15% jämfört med i fjol.
Efter ett starkt kassaflöde under det andra kvartalet uppgick kassaflödet för första halvåret till 946 (-112) Mkr.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar