Datum för SSABs finansiella rapporter under 2017

Datum för finansiella rapporter samt Årsstämman 2017:

15 februari         Bokslutsrapport för 2016

21 april               Delårsrapport januari-mars 2017

20 juli                 Delårsrapport januari-juni 2017

25 oktober         Delårsrapport januari-september 2017

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.

Årsredovisningen för 2016 publiceras vecka 11.

Årsstämman 2017 hålls i Stockholm den 6 april 2017 kl 13.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Liisa-Maija Seppänen, Investor Relations Manager,
liisa-maija.seppanen@ssab.com, +358 20 593 92 32

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 454 57 34

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com  

 

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com