Extra bolagsstämma i SSAB

Styrelsen för SSAB har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Bakgrunden är att bolagets balansräkning, efter försäljningen av rörverksamheten och det starka operativa kassaflödet sedan förvärvet av IPSCO, har återställts till en god nivå.

Förslaget syftar till att ge styrelsen ett instrument för att fram till årsstämman 2009 kunna justera kapitalstukturen i linje med koncernens finansiella mål.

Styrelsens förslag innebär att bemyndigandet får utnyttjas för förvärv genom OMX Nordiska Börsen Stockholm av maximalt 10 procent av samtliga utestående aktier i bolaget.

Styrelsen avser föreslå årsstämman 2009 att besluta om indragning av de egna aktier som återköpts genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

Den extra bolagsstämman planeras att hållas i Stockholm den 22 oktober 2008. Kallelse kommer att utfärdas inom kort.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar