Fortsatt svag stålmarknad

Den svaga utvecklingen på stålmarknaden har fortsatt även under andra kvartalet. Utsikterna som gavs i samband med SSAB:s rapport för första kvartalet har inte förändrats.

Produktionen och leveranserna är fortsatt på en låg nivå och kapacitetsutnyttjandet ligger klart under 50 procent. För att anpassa produktionen till de låga leveranserna står båda masugnarna i Oxelösund stilla och från och med nästa vecka är även masugnen i Luleå avställd. Samtidigt har prispressen fortsatt. Detta sammantaget leder till att SSAB bedöms redovisa en rörelseförlust på drygt SEK 1 Mdr för första halvåret. Det kostnadsbesparingsprogram som SSAB initierade i december fortlöper planenligt. Detta tillsammans med åtgärder för att minska kapitalbindningen medför att SSAB, trots det svaga resultatet, bedöms visa ett positivt operativt kassaflöde under första halvåret. Avtal om kolpriser för 2009 har träffats med SSAB:s leverantörer. Priset i USD ligger 47 procent under de priser som SSAB betalade under fjolåret och gäller från 1 april. Priset för järnmalmspellets är ännu inte färdigförhandlat för SSAB:s del men de avtal om pelletspriser som träffats mellan ledande aktörer på världsmarknaden ligger 48 procent under fjolårspriserna och indikerar den nivå som även SSAB:s avtal väntas hamna på.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar