Industrivärden utfärdar optioner till koncernledningen i SSAB

Industrivärden utfärdar optioner till koncernledningen i SSAB SSABs koncernledning har åtagit sig att under en fyraårsperiod använda en del av sin resultatberoende lön för att förvärva köpoptioner i SSAB. Industrivärden har som stor aktieägare i SSAB erbjudit koncernledningen att på marknadsmässiga villkor förvärva köpoptioner i SSAB under 1999. Syftet är att främja ledningens delaktighet och engagemang i bolaget. Tilldelning har skett med sammanlagt 61049 köpoptioner, varvid VD Torsten Sandin har tilldelats 18468 köpoptioner och övriga fyra medlemmar i koncernledningen sammanlagt 42581 köpoptioner. Varje option medför rätt att under tiden 28 maj 1999-28 maj 2004 förvärva en aktie av serie A för 151,50 kronor. Handelsbanken Markets har beräknat ett marknadsmässigt pris på optionerna som fastställts till 12,40 kronor per option. Stockholm den 28 maj 1999 SSAB Svenskt Stål AB (publ) Industrivärden AB (publ) För ytterligare information kontakta: SSABs vVD Anders Ullberg 08-45 45 700 Industrivärdens VD Clas Reuterskiöld 08-666 64 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar