Kraftigt ökad försäljning av spetsprodukter

Kraftigt ökad försäljning av spetsprodukter SSAB redovisar idag sitt resultat för första halvåret 2004. Resultatet efter finansnetto förbättrades med 905 Mkr till 1685 (780) Mkr. - Halvårsresultatet är det bästa sedan 1995 och det näst bästa någonsin. Det starka resultatet innebar vidare att kassaflödet ökade kraftigt och uppgick till 900 (37) Mkr, konstaterar verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till rapporten. Stålefterfrågan i Europa fortsätter att öka i måttlig takt och för spetsprodukterna extra och ultra höghållfast tunnplåt samt kylda stål inom grovplåtsområdet har efterfrågan varit fortsatt stark på samtliga marknader. - Huvudförklaringen till resultatförbättringen är just att försäljningen av våra spetsprodukter har utvecklats mycket starkt, påpekar Anders Ullberg. Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt ökade under första halvåret med 37% jämfört med i fjol främst tack vare ökningar inom segmenten lastbil och bil. För leveranserna av kylda stål var motsvarande ökning 27%. Ökningstakten är väsentligt högre än vad som krävs för att infria våra strategiska mål att öka volymen extra och ultra höghållfast tunnplåt med 100% och volymen kylda stål med 50% under en femårsperiod. - Resultatet har också förbättrats av att våra förädlingskostnader i absoluta tal varit lägre än under det första halvåret i fjol. Detta har möjliggjorts genom ett antal kostnadssänkande projekt som startades under andra halvåret i fjol, fortsätter Anders Ullberg. - Dagens rapport visar att de aktiviteter och projekt vi genomfört inom våra tre fokusområden, att öka volymen spetsprodukter, att hålla oförändrade förädlingskostnader samt att skapa ett starkt kassaflöde har givit avsedd effekt, framhåller Anders Ullberg. Anders Ullberg konstaterar avslutningsvis att priserna på såväl stålprodukter som råvaror ökar kraftigt. Baserat på de avtal som slutits så bedöms priserna på tunn- och grovplåt i lokala valutor under tredje kvartalet bli i genomsnitt ca 10% högre än under andra kvartalet. Samtidigt blir råvarukostnaderna under andra halvåret väsentligt högre. Exempelvis kommer kostnaden för kol och koks att vara nästan 300 Mkr högre än under första halvåret. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/19/20040719BIT00110/wkr0001.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar