Smarta stål får stöd från Vinnova - Resan mot ”internet of materials” fortsätter

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova stödjer smarta stål med 10 miljoner kronor. I och med stödet från Vinnova kan ekosystemet runt SSAB SmartSteel, ett forsknings och utvecklingsprojekt för att digitalisera stålet, vidareutvecklas tillsammans med nya partners, så som Sandvik Materials Technology, och utvalda delar testas i pilotform. 

Vi är oerhört glada över Vinnovas stöd. Det ger oss nu en möjlighet att fortsätta utveckla ekosystemet runt SSAB SmartSteel tillsammans med nya forskningspartners och företag, säger SSABs FoU-chef Eva Petursson.

Stödet till ekosystemet runt SSAB SmartSteel ska ses som en del av regeringens satsning på digitalisering och nyindustrialisering.

Tanken med SSAB SmartSteel är att göra information och anvisningar om alla stålprodukter tillgängliga, oavsett var de tillverkas. Varje länk i kedjan kan sedan utnyttja och ackumulera informationen. Det bildar en grund för både den cirkulära ekonomin och plattformsekonomin. Resultatet blir mindre slöseri än idag och förbättrad produktivitet och flexibilitet.

Mängden information som ackumuleras i hela tillverkningskedjan skulle möjliggöra utvecklingen av nya tjänster och påskynda och förbättra effektiviteten i produktutvecklingen i varje steg. Dessutom skulle den ackumulerade informationen göra det möjligt för slutanvändarna att säkerställa produktens kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

Fortsätter att bjuda in kunder och nya partners

I och med stödet från Vinnova kan ekosystemet runt SSAB SmartSteel fortsätta att utvecklas. Inledningsvis samarbetar SSAB med med företag och organisationer så som Sandvik Materials Technology, Swerea KIMAB, IBM, Siemens, Umeå universitet, RISE och FindIT. Senare i processen kan nya samarbetspartner bli aktuella. Övertygelsen är att nästa generations konkurrensfördel kommer att utvecklas inom en produkts ”ekosystem” och inte nödvändigtvis inom enskilda företag.

– Vi ser att det enda sättet att utveckla den här idén är genom ”co-creation”. Vi anser att det är smart att samarbeta, och att alla inblandade vinner på det. Därför är vi fortsatt intresserade av att komma i kontakt med ytterligare samarbetspartners. Vi har precis börjat förstå hur SSAB SmartSteel kan påverka alla i värdekedjan och slutligen även samhället vi lever i, avslutar Eva Petursson.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, viktoria.karsberg@ssab.com, tel: +46 72 233 5288

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. http://www.ssab.com/.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com