SSAB har utsetts till årets industriföretag i arbetsmiljö

SSAB har utsetts till Årets industriföretag i arbetsmiljö av tidningen Dagens Arbete i samarbete med Folksam och Swedbank.

SSAB tilldelas priset med följande motivering:
SSAB Tunnplåt i Luleå har bedrivit ett systematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete i samverkan med de fackliga organisationerna. Detta har lett till en förbättrad fysisk och psykisk arbetsmiljö och en kraftig minskning av antalet arbetsolyckor. Företaget ser en välmående personal i en bra arbetsmiljö som avgörande för ekonomisk framgång och fortsätter arbeta för en ännu bättre arbetsmiljö.

Utmärkelsen baseras på kriterierna: låg sjukfrånvaro, personalen har inflytande, god psykisk och fysisk miljö, lågt antal arbetsskador och företaget satsar på friskvård och rehabilitering. Vart och ett av de fyra företagen i finalen har en fått närmare presentation via reportage i tidningen Dagens Arbete under året. De tre övriga finalisterna var Samhall i Hede, Södra Cell i Värö och Smurfit Kappa i Eslöv.

- Vi är oerhört stolta och glada över detta pris. Vi har jobbat mycket intensivt för att skapa en säker arbetsplats med trivsel och arbetsglädje. Vårt arbete med arbetsmiljön har präglats av stort fokus från samtliga anställda och en mycket bra samverkan mellan företag och fackföreningar, säger Stefan Enbom, Platschef i Luleå.

Ett tungt vägande skäl till att SSAB: s verksamhet i Luleå utsetts till vinnare är den tydliga fokusering på ökad säkerhet som präglat verksamheten under de senaste åren. Säkerhetsarbetet bedrivs i ett nära samarbete med de fackliga organisationerna. Den stora insikten att en god arbetsmiljö, med säkerhet och hög trivsel och arbetsglädje, är avgörande för goda resultat har bedömts som unikt. SSAB: s väl fungerande friskvårdsverksamhet med egen sporthall, fritidsaktivitet för de anställda med familj samt riktade arbetsmiljö-, ergonomi- och hälsosatsningar för all personal ger SSAB något av en särställning i arbetet för ett hälsosamt företag.

- Ett företags viktigaste tillgång är en frisk och kompetent personal som känner engagemang, trivsel och arbetsglädje. Det har vi på SSAB, och jag som ansvarig för verksamheten i Luleå är glad och nöjd över det den kompetens och det engagemang våra anställda ständigt visar. Grunden har varit det stora engagemang dessa frågor har i SSAB koncernen, inte minst från vår VD Olof Faxander, tillägger Stefan Enbom.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar