SSAB lanserar ett nytt starkare presshärdningsstål för säkerhetskomponenter i fordon – Docol PHS 2000

I samarbete med en framträdande tillverkare av fordonskomponenter har SSAB utvecklat Docol PHS 2000, ett nytt presshärdningsstål som har högre draghållfasthet än någon annan produkt i SSABs stora utbud av presshärdningsstål.

Docol PHS 2000 är ett  nytt stål som är resultatet av ett nära samarbete mellan SSAB och fordonskomponenttillverkaren Gestamp.  Det primära målet för samarbetsprojektet var att hitta en ännu lättare och mer kostnadseffektiv lösning för en stötfångarkomponent. När projektet avslutades hade Docol PHS 2000 uppnått målet, med 17 procent lägre vikt jämfört med liknande stötfångare i stål och lägre vikt än jämförbara stötfångare av aluminium. 

Docol PHS 2000 har samma duktilitet vid kollision, medan andra mekaniska egenskaper som sträckgräns och brottgräns är betydligt högre. De flesta andra höghållfasta presshärdningsstål på marknaden har inte på samma sätt optimerats helt och hållet för fordonstillämpningar. 

-I många år har presshärdade stål använts för komplicerade geometrier och hög hållfasthet, förklarar José Puente Cabrero, produktchef för kallvalsade produkter, SSAB Europe. -Fördelen med Docol PHS 2000 är en högre hållfasthet med samma prestanda vid kollision som det starkaste presshärdningsstål vi erbjudit tidigare.  Produkten är speciell på så sätt att vi kan behålla duktiliteten och samtidigt öka hållfastheten.   

Vad gäller miljöpåverkan under en komponents livstid presterar stål bättre i livscykelbedömningen LCA än andra material. Dessutom är de kostnader som är förknippade med stål för säkerhetskomponenter lägre än andra fordonsmaterial som aluminium.  

SSABs och Gestamps gemensamma utvecklingsprojektet var effektivt och gav ett optimalt resultat tack vare den specialistkompetensen som de båda företagen besitter.    

-När man arbetar i så nära samarbete med kunden får man en väldigt klar bild av kraven från första början, säger Puente Cabrero. -När man har tillgång till världsledande expertis är det lättare att lösa även oväntade problem. Eftersom hela samarbetet var så smidigt blev utvecklingsprocessen kortare.  

Docol PHS 2000 ingår för närvarande i det breda Docol-sortimentet och kan användas för alla kollisionsrelaterade fordonstillämpningar som B-stolpar, tröskelbalkar, stötfångare och andra karosskomponenter. 

För mer information välkommen att kontakta:

Marita Hane 

Corporate Marketing, Product Brand Management, SSAB 

+46 243 722 43   

marita.hane@ssab.com 

José Puente Cabrero  

Product Manager Cold Rolled Products, SSAB Europe 

+46 706 957 636, 

 jose.puente@ssab.com

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com.
Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera