SSAB Rapport för första kvartalet 2013

Kvartalet

  • Försäljningen uppgick till 8 833 (11 023) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -136 (479) Mkr
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till -278 (329) Mkr
    • Resultat per aktie uppgick till -0,42 (0,87) kronor
    • Det operativa kassaflödet uppgick till 85 (1 887) Mkr och rörelsens kassaflöde till -111 (1 684) Mkr

Koncernchefens kommentar

Den ekonomiska aktiviteten i Nordamerika och Asien ökade något, medan utvecklingen i Europa, som väntat, var mycket svag. En viss lageruppbyggnad i kundledet präglade det första kvartalet, vilket hade en positiv inverkan på SSABs volymer inom samtliga affärsområden. Priserna på SSABs produkter var marginellt lägre under kvartalet. Såväl rörliga som fasta kostnader minskade under kvartalet. I Nordamerika påverkades marginalerna negativt av att skrotpriserna låg kvar på en förhållandevis hög nivå.

Vi har under kvartalet slutfört alla delar av det tidigare aviserade effektiviseringsprogrammet. Detta kommer succesivt att slå igenom under året för att nå full effekt 2014. Samtidigt har en majoritet av medarbetarna i den svenska verksamheten fortsatt haft reducerad arbetstid och lön. Den ena av masugnarna i Oxelösund har även under första kvartalet varit stängd och produktionen i övrigt har anpassats till efterfrågan. Kassaflödet var fortsatt positivt och arbetet med att effektivisera rörelsekapitalet fortsätter.

Det andra kvartalet kommer att präglas av fortsatt svag utveckling i Europa, även om vi ser en viss återhämtning på de nordiska marknaderna samt en långsam återhämtning i USA och en fortsatt stabil efterfrågan i Asien och Latin Amerika. Det planerade underhållsstoppet i vår verksamhet i Montpelier, Iowa, kommer att belasta resultatet negativt med cirka 150 miljoner kronor. Våra totala volymer bedöms öka något under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Martin Lindqvist
VD och koncernchef


Presentation av kvartalsrapport

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten idag den 25 april 2013.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via
www.ssab.com. Instruktioner för att följa webbsändningen finns på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kan laddas ned.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013, klockan 08.00.

För ytterligare information:

Helena Stålnert, Informationsdirektör Tel. 08 - 45 45 734
Catarina Ihre, Director, Investor Relations, Tel. 08 - 45 45 729

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com