SSABs årsredovisning för 2011

SSAB publicerar idag bolagets årsredovisning för 2011 i svensk och engelsk version. Dokumentet återfinns på koncernens hemsida, www.ssab.com. En digital version av årsredovisningen kommer att publiceras på www.ssab.com/AR2011 inom kort.

Den tryckta årsredovisningen kommer att vara tillgänglig för distribution från
den 19 mars och distribueras till de aktieägare som önskat erhålla finansiell information per post. Den kan också beställas via info@ssab.com eller på
telefon 08-45 45 700.

SSABs årsstämma hålls i Stockholm den 26 mars 2012.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 5 mars 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Stålnert, Informationsdirektör 08-45 45 734

Catarina Ihre, Investor Relations 08-45 45 729

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar