SSABs Hållbarhetsredovisning 2011

SSAB publicerar idag bolagets hållbarhetsredovisning för 2011.

Dokumentet, som finns i svensk och engelsk version, återfinns på koncernens hemsida, www.ssab.com, där det kan laddas ned som pdf-fil. De tryckta versionerna kommer att vara tillgängliga för distribution från den 26 mars.

Från och med idag finns en digital version av SSAB Årsredovisning 2011 tillgänglig på ssab.com. Årsredovisningen i pdf-form har funnits tillgänglig sedan den 5 mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catarina Ihre, Investor Relations                                         08-45 45 729

Kristin Nordström, Director CSR                                        08-45 45 749

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar