Stålkonsumtionen på rekordnivå i Västeuropa och USA men minskar kraftigt i Asien

Stålkonsumtionen på rekordnivå i Västeuropa och USA men minskar kraftigt i Asien -Den bedömning av stålkonsumtionen som Lenhard Holschuh presenterade på IISIs årsmöte i Taipei tycker jag bekräftar den bild som vi förmedlade i vår halvårsrapport, säger verkställande direktören Torsten Sandin i en kommentar. - Stålförbrukningen i såväl Västeuropa som USA förväntas 1998 ligga på sin hittills högsta nivå men vi förefaller nu ha nått kulmen i den här uppgångs- fasen. -Nedgången i Asien blir alltmer märkbar. I Japan förväntas stålförbrukningen minska med drygt 10% och i Korea med mer än 30%. -Den här snabba och stora konsumtionsminskningen i Asien har medfört en kraftig förändring av handelsflödet av stål i världen. Västeuropa som sedan länge varit en stor nettoexportör av stål förefaller i år bli en nettoimportör. Detta har i sin tur lett till ökat utbud av stål i Västeuropa och press på priserna, säger Torsten Sandin avslutningsvis. KONCERNSTAB INFORMATION Ivar Ahlberg Tel 08-45 45 700

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar