Tredje kvartalet 1998

Rapport för de tre första kvartalen 1998
• Ökat utbud av stål i Västeuropa sätter press på stålpriserna.
• Resultatet efter finansnetto för årets tre första kvartal minskade med 53 Mkr till 1199 (1252) Mkr.
• För helåret bedöms resultatet efter finansnetto försämras drygt 20% jämfört med 1997.
• Inlösenprogrammet, som i juni medförde inlösen av 15,9 miljoner aktier för totalt 3305 Mkr, slutfördes under oktober.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar