Tredje kvartalet 2001

Rapport för de tre första kvartalen 2001

Resultatet för de tre första kvartalen rensat från poster av engångskaraktär var i stort sett oförändrat och uppgick till 790 (816) Mkr.
Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 82 (-142) Mkr. Rensat från poster av engångskaraktär var resultatförbättringen nästan 100 Mkr. Förbättringen var främst hänförlig till att metallurgin i Luleå kunde köras under sommaren.
Kassaflödet för de tre första kvartalen var positivt och uppgick till 237 (-514) Mkr.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar