Valberedningen inför årsstämman 2009

I enlighet med beslut på SSAB:s årsstämma 2008 har styrelsens ordförande uppmanat fyra av de större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med honom utgöra valberedning. Valberedningens uppgift är bl.a. att arbeta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvoden för beslut på årsstämman 2009.

Valberedningen inför årsstämman 2009 består av Carl-Olof By, Industrivärden (ordf.); Ola Johnsson, LKAB; Mats Lagerqvist, Swedbank Robur; Peder Hasslev, AMF Pension och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordf.).

SSAB:s årsstämma 2009 kommer att hållas i Oxelösund den 31 mars.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar