Stark resultatförbättring för rymdbolaget SSC- Utveckling av Esrange finns i planeringen

Svenska rymdkoncernen SSC gjorde under 2012 sitt bästa rörelseresultat sedan 2003. Bakom utvecklingen ligger både försäljningsökningar och en ny struktur på bolaget. Rörelseresultatet blev 26 milj kr (-112) och koncernens resultat efter finansnetto och skatt blev 7,7 milj kr (-122,5).

Företaget driver den svenska rymdbasen Esrange i Kiruna som huvudsakligen är ett stöd för det internationella forskningssamhället. I koncernens framtidsplaner ingår att utveckla verksamheten vid Esrange och undersöka möjligheterna att från Kirunaområdet inte bara skjuta forskningsraketer utan också sätta satelliter i omloppsbana.

SSC  har också divisioner som arbetar globalt med avancerade rymdtjänster som satellitstyrning och signalmottagning i världens största civila nätverk för detta ändamål. SSC (Swedish Space Corporation) verkar i elva länder.

Dotterbolaget ECAPS har under flera år arbetat med utveckling och försäljning av ett mer miljövänligt bränsle och framdrivningssystem för rymdfarkoster som kan ersätta det mycket giftiga hydrazin som idag används. Under 2012 kom den första kommersiella beställningen på systemet för styrning av satelliter i omloppsbana.

Stefan Gardefjord, VD för SSC sedan maj 2012, konstaterar att efterfrågan på  rymdtjänster växer i takt med att satellitsystemen utvecklas:

-SSC är både en utförare av svensk rymdpolitik och har genom förvärv haft möjlighet att utveckla tjänster som är attraktiva internationellt, konstaterar han.

Kontakt: Corporate Communications: Anders Jörle, 070 385 90 30

SSC hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden.

Om oss

SSC hjälper kunder att få tillgång till rymden Rymdbolaget SSC hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden. SSC:s produkter och tjänster möjliggör framgångsrika rymdprojekt inom telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning, jordobservation och andra tillämpningar. Genom våra ca 500 engagerade medarbetare kan vi erbjuda specialistkompetens inom satellitkommunikation, raket- och ballongsystem, uppsändningstjänster och flygtesttjänster. Genom lokal närvaro på alla kontinenter kan vi hjälpa våra kunder med specifika lösningar inom rymdsystem, delsystem, instrument, teknik och tillhörande tjänster. Över 40 års erfarenhet gör SSC till ett av de mest erfarna och etablerade rymdföretagen i världen. Vi hjälper våra kunder att få ny förståelse för de potentiella resurser som rymden erbjuder likväl som att utnyttja rymden till nytta för människan på jorden.

Prenumerera

Citat

-SSC är både en utförare av svensk rymdpolitik och har genom förvärv haft möjlighet att utveckla tjänster som är attraktiva internationellt, konstaterar Stefan Gardefjord, VD SSC.
Stefan Gardefjord, VD SSC