6 av 10 svenskar beredda att spärra sitt personnummer för att minska risken för id-kapning

Enligt en riksrepresentativ undersökning som SSF Stöldskyddsföreningen låtit Demoskop genomföra är en majoritet av svenskarna beredda att låsa sitt personnummer för kreditprövning för att minska risken för id-kapning. Endast 1 av 10 är emot. Idag finns inte denna möjlighet – en spärr kan bara sättas när brottet redan är begånget. Här behövs förändring av attityd hos marknadens aktörer och politiker, menar företrädare för SSF Stöldskyddsföreningen.

Bedrägerier och id-kapningar är den snabbast växande brottsformen i Sverige och ökningen är lavinartad enligt polisen. Det handlar bland annat om att de kriminella använder sig av kapade personuppgifter för att handla såväl på nätet som i butik och ta olika former av krediter. Idag finns inte möjlighet att spärra sitt personnummer för kreditprövning, trots att en majoritet av allmänheten vill ha den möjligheten och också kan tänka sig vänta upp till fem dagar på upplåsningen för att själva kunna söka en kredit, enligt undersökningen.

-          Man bör kunna låsa och låsa upp sitt personnummer för kreditprövning likaväl som att man låser och låser upp sitt kreditkort för utlandsköp, säger Annika Brändström, vd på SSF Stöldskyddsföreningen. Problemen som följer för den enskilde efter en identitetskapning är omfattande och skapar mycket otrygghet.

Att kapa en persons identitet är inte svårt. Genom skattemyndigheten kan vem som helst få ut personnummer, inkomstuppgifter, adress och annan personinformation genom ett enkelt och anonymt telefonsamtal. Falska id-kort kan köpas över nätet, med den kriminelles eget fotografi och sedan är det bara att ge sig ut och handla.

Undersökningen visar också att drygt hälften av svenskarna någon gång avstått från köp av vara eller tjänst p.g.a. kravet att lämna ut sitt personnummer. Samtidigt finns en stor öppenhet hos Sveriges befolkning för att använda e-legitimation i större utsträckning för att öka säkerheten.

Den enskilde kan alltså tänka sig längre väntetider för att göra ett kapitalköp, teckna ett abonnemang eller ta ett lån och även att ta det extra besväret att i större utsträckning identifiera sig med e-legitimation i olika sammanhang för att skydda sig.

-          Det här visar på ett stort egenansvar, och här bör politiker och marknadens aktörer ta sitt ansvar genom att skapa möjligheter för låsning av personnummer i förebyggande syfte. Det tjänar alla på, menar Annika Brändström.

Undersökningsresultat: bifogas eller klicka på länken: Utdrag ur rapport Kartläggning av ID-kapning 2013.pdf


Annika Brändström, vd SSF, 0709-81 65 73, annika.brandstrom@stoldskyddsforeningen.se
Pia Lindström, v vd SSF, 0709-10 18 08,
pia.lindstrom@stoldskyddsforeningen.se

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende specialist inom säkerhet och brottsförebyggande i samverkan med polis och försäkringsbolag. Överskottet från vår verksamhet återinvesteras i ideella projekt för att öka tryggheten i samhället. Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se

Taggar:

Om oss

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som förebygger brott och verkar för ett tryggare samhälle i samverkan med bland annat polis och försäkringsbolag. Vi har arbetat med säkerhetsfrågor och oberoende kostnadsfri rådgivning sedan 1934. Överskottet från vår verksamhet återinvesteras i ideella projekt för att öka tryggheten i samhället. Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se

Citat

- Man bör kunna låsa och låsa upp sitt personnummer för kreditprövning likaväl som att man låser och låser upp sitt kreditkort för utlandsköp. Problemen som följer för den enskilde efter en identitetskapning är omfattande och skapar mycket otrygghet.
Annika Brändström, vd på SSF Stöldskyddsföreningen