Det du gillar, gillar tjuven - SSF relanserar Operation Märkning

Operation Märkning är ett välkänt sätt att göra värdeföremål mindre stöldbegärliga och därmed förebygga stöld. Nu ska en av sjuttio- och åttiotalens största stöldskyddskampanjer relanseras av SSF Stöldskyddsföreningen för att förebygga brott i vardagen.

Operation Märkning syftar till att förebygga stöld och öka chanserna att återfå förlorade föremål. Grundprincipen bakom att stöldmärka och registrera sina ägodelar är att de ska bli svåra att sälja vidare och även att föremålen ska kunna spåras tillbaka till sina rätta ägare.

- De allra flesta känner nog till den karakteristiska operation märkning-symbolen, som lanserades redan på 70-talet, säger Annika Brändström, VD på SSF Stöldskyddsföreningen. I tider när samhället har svårigheter att såväl förebygga som klara upp brott behöver var och en ta ansvar för att skydda sig och sina ägodelar.

SSF Stöldskyddsföreningen erbjuder kostnadsfri rådgivning till allmänheten om hur man skyddar sig i vardagen. Det kan gälla allt från bedrägerier till vilket lås man ska välja, hur man säkrar sin altandörr och vilket larm som passar det enskilda behovet.

-Utöver det mekaniska skyddet är det också viktigt att märka och registrera sina ägodelar så de blir mindre attraktiva för tjuven och lättare att spåra tillbaka till sin rätte ägare, menar Annika Brändström. Vi hoppas att kampanjen ska få fler att tänka till runt vad man själv kan göra för att skydda sina värdefulla ägodelar.

Pia Lindström, vvd, SSF Stöldskyddsföreningen, 0709-10 18 08
Anna Stark, Marknadschef, SSF Stöldskyddsföreningen, 0709-81 65 87
Annika Brändström, vd, SSF Stöldskyddsföreningen, 0709-81 65 73

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som förebygger brott i samarbete med bland annat polisen och försäkringsbolagen. Vår vision är att öka tryggheten i samhället. Våra tjänster vi erbjuder såväl företag som privatpersoner hjälper oss att investera i nya brottsförebyggande åtgärder. Alla som använder någon av SSF:s tjänster stödjer indirekt vårt brottsförebyggande arbete.

Taggar:

Om oss

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som förebygger brott och verkar för ett tryggare samhälle i samverkan med bland annat polis och försäkringsbolag. Vi har arbetat med säkerhetsfrågor och oberoende kostnadsfri rådgivning sedan 1934. Överskottet från vår verksamhet återinvesteras i ideella projekt för att öka tryggheten i samhället. Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se

Media

Media

Citat

De allra flesta känner nog till den karakteristiska operation märkning-symbolen, som lanserades redan på 70-talet.Utöver det mekaniska skyddet är det också viktigt att märka och registrera sina ägodelar så de blir mindre attraktiva för tjuven och lättare att spåra tillbaka till sin rätte ägare.
Annika Brändström, VD på SSF Stöldskyddsföreningen