Den unga socialdemokratin sätter press på nyvalda ledningen

SSU:s och S-studenters förbundsledningar bjöd på tisdagen in Socialdemokraternas nyvalda partiledning, Håkan Juholt och Carin Jämtin, till ett toppmöte för att prata om den unga generationens krav. Detta var det första toppmötet och tanken är att årligen genomföra möten mellan SSU, s-studenter och ledningen för Socialdemokraterna.

Under mötet ställde SSU:s och S-studenters ledningar krav på politikens inriktning när det gäller jobben, skolan och bostadspolitiken. Även frågan om generationsväxling togs upp för att ge den unga generationen makt och inflytandet i Socialdemokraterna.

SSU och S-studenter menar att den ”Nystart” som var temat för s-kongressen nu måste fyllas med innehåll. SSU och S-studenter kommer fortsätta att ställa krav på hur politiken ska konkretiseras, särskilt när det gäller politiken som rör den unga generationen.

-        SSU ser med oro på den uteblivna generationsväxlingen i Socialdemokraterna. Efter valet 2010 stod det klart att partiet inte klarat målet om att 25 procent ska vara mellan 18-35 år i de beslutande församlingarna. Inte heller valberedningen lyckades få in fler unga i partistyrelsen och nu ser vi den enda åttitalisten försvinna från sin roll som talesperson. Därför var det viktigt för SSU att ta upp detta med partiledningen. Vi unga socialdemokrater kommer att fortsätta driva på för fler unga i politiken, säger Jytte Guteland förbundsordförande SSU.

-        Från SSU sida var det viktigt att lyfta den unga generationens villkor. Vi fick bra svar när det gäller en ny skolpolitik där vi och partiledningen var överens om att satsa på lärarna, se över resursfördelningen och arbeta för att höja kvaliteten i den svenska skolan. Vi framförde också vikten av att bekämpa ungdomsarbetslösheten och fick svaret att partiledningen kommer att prioritera nolltolerans mot ungdomsarbetslösheten som en av de främsta frågorna, säger Jytte Guteland. 

-        Det var ett bra möte som visade på att det finns en samstämmighet kring behovet av att hitta en ny skol- och utbildningspolitik. En utbildningspolitik där ett felval i livet inte innebär en återvändsgränd och där varje elev ges lika förutsättningar. Från S-studenters sida lyfte vi också fram bostadsbristen och betonade vikten av att utveckla politiken för byggandet av fler klimatsmarta hyresrätter för unga, säger Magnus Nilsson förbundsordförande S-studenter.

För ytterligare kommentarer från SSU och Jytte Guteland, kontakta pressekreterare Ingela Nilsson 0735-19 01 07.

För ytterligare kommentarer från S-studenter kontakta Magnus Nilsson, 070-794 76 86. 

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera