Drygt hälften av tjejerna i Skövde kallas hora i skolan

Pressmeddelande från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 1999-11-29 Drygt hälften av Skövdes tjejer kallas hora i skolan Enligt en enkätundersökning, gjord av SSU-förbundet vid ett besök i Skövde på måndagen, så har nästan hälften av tjejerna i högstadieskolan Rydskolan och gymnasieskolan Västrahöjdsgymnasiet kallats hora under skoltiden. Över 20 procent av tjejerna i Rydskolan uppger även att de upplevt obehag när någon i skolan har berört dem. SSUs ordförande var med på skolorna och kommenterar resultatet: - Situationen är tyvärr inte unik för Skövde. De flesta tjejer blir kallade fitta eller annat i skolan idag. Det är ett tecken på att stämningen i skolan och samhället har hårdnat, säger Mikael Damberg. SSU vill genom enkätundersökningen skapa debatt om tjejernas situation i skolan. Ungdomsförbundet anser att jämställdhetsfrågorna måste in tidigt i skolan. - Om vi ska få bort bristen på respekt för tjejerna i skolan och i övriga samhället måste vi börja tidigt. Det är viktigt att skoledningen, föräldrar och lokalpolitiker uppmärksammar stämningen och ser till att hitta lösningar, säger Mikael Damberg. Enkätundersökningen var en av de aktiviteter som SSU genomförde under måndagen i Skövde. Under vecka 49 besöker förbundsledningen väst-Sverige under SSUs milleniumkampanj. Resultat av SSUs enkätundersökning i Skövde 136 tjejer från Rydskolan och 92 tjejer från Västrahöjdsgymnasiet svarade på enkäten. Hur är stämningen på din skola? Mycket bra 17% Västrahöjdsgym. 13,2 % Rydskolan Bra 39% 44,1% OK 35% 29,4% Dålig 9% 8,8% Mycket dålig 0% 4,4% Har du någon gång känt obehag bär någon tagit i dig i skolan? Ja 4% Västrahöjdsgym. 23,4% Rydskolan Nej 96% 76,5% Finns det någon särskild plats i skolan du undviker? Ja 17% Västrahöjdsgym. 23,5% Rydskolan Nej 83% 76.5% Har du blivit kallad för hora, fitta eller något liknande? Ja 44% Västrahöjdsgym. 57,4% Rydskolan Nej 56% 42,6% För kontakt med SSU ring pressekreterare Jonas Hellberg, 070-630 95 42

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se