Förslag på 7-punktsprogram för fler bostäder åt ungdomar

Förslag på 7-punktsprogram för fler bostäder åt ungdomar Idag presenterar SSU ett program för att möta bostadsbristen. Bland förslagen finns krav på investeringsstöd för studentlägenheter, krav på villkorad högskoleutbyggnad och införande av generationskontrakt för att frigöra små lägenheter till ungdomar. SSU presenterade idag i en debattartikel i Göteborgs-Posten ett 7-program för fler bostäder för ungdomar. Drygt hälften av ungdomarna i åldern 18 till 24 år bor kvar hos föräldrarna enligt Statistiska centralbyrån. SSU menar att det saknas förslag från regeringen för att motverka bostadsbristen. - Det räcker inte med att bromsa och hindra det moderata systemskiftet, utan det krävs en egen bostadspolitik som ser till att ungdomar kan flytta hemifrån. Resultatet av bristen på bostadspolitik är att bara de ungdomar som har rika föräldrar eller personliga kontakter kan skaffa en bostad. SSU kräver att regeringen under våren presenterar ett åtgärdspaket, säger Mikael Damberg ordförande i SSU. I 7-punktsprogrammet föreslår SSU bland annat att staten ska använda både piska och morot för att få kommunerna att ta ett ökat ansvar för bostadsbyggandet. Genom att villkora nya högskoleplatser med att kommunerna måste presentera en plan för bostadsförsörjning så tror SSU att incitamenten ökar för kommunerna. - Staten måste använda kunskapssatsningen för att ställa motprestationer från kommunerna. De kommuner som vill se en fortsatt expansion av sin högskola måste kunna redovisa en bostadsplan för ungdomar, säger Mikael Damberg. Nedan följer 7-punktsprogrammet i sammanfattad form: 1. Kommunerna får inte fortsätta svika ungdomar Allt fler "gräddhyllor" växer upp i de centrala delarna av städerna. Kommunerna har under en längre period svikit ungdomar genom att inte utnyttja sin makt att planera för fler hyreslägenheter. Det kommunala planmonopolet måste användas aktivt för att styra den framtida bostadsmarknaden. Staten måste ställa krav på kommunerna så att det byggs hyreslägenheter till rimliga hyror. 2. Stoppa omvandlingen av hyreslägenheter till bostadsrätter Om vanliga ungdomar ska ha en chans på bostadsmarknaden i framtiden är det nödvändigt att bygga fler hyreslägenheter - inte ombilda de som finns. Därför är det viktigt att regeringen förhindrar den moderata utförsäljningen av allmännyttan. 3. Krav på bostadsförmedling Återinför bostadsanvisningslagen och inför lokala eller regionala bostadsförmedlingar som förmedlar lägenheter efter behov och inte efter ekonomisk betalningsförmåga. 4. Investeringsstöd för studentlägenheter Samtliga högskoleorter borde införa en "tak-över-huvudet-garanti" för studenter. För att klara bostadssituationen på högskoleorterna måste regeringen rikta ett särskilt investeringsbidrag till nybyggnation av studentbostäder. 5. Villkora fortsatt högskoleutbyggnad Staten måste använda kunskapssatsningen för att ställa motprestationer från kommunerna. Utan bostadsplan inga nya studieplatser. 6. Bygg fler äldrebostäder - frigör ungdomslägenheter I takt med att människor lever allt längre måste det byggas fler moderna äldreboenden. SSU vill sluta ett generationskontrakt som innebär att hälften av alla de lägenheter som blir lediga när våra pensionärer flyttar in på olika former av äldreboenden faktiskt reserveras i en särskild kö för ungdomar. 7. Slopa krav på fast anställning Allt oftare hänvisas ungdomar till vikariat, visstids- och projektanställningar. Utan ett fast jobb är det svårt att låna pengar till en bostad och svårt att få ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet. Allmännyttan måste ta ett större socialt ansvar än de privata hyresvärdarna. Allmännyttiga bostadsföretag bör slopa kravet på fast anställning för att istället fokusera på om det finns fast inkomst. För kontakt med SSU ring pressekreterare Jonas Hellberg, 070-592 60 38. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000301BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000301BIT01100/bit0002.pdf

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Dokument & länkar