Fortsatt låga löner för sommarjobb

För nionde året i rad har SSU granskat de kommunala sommarjobben. Även i år betalar många av landets kommuner låga ersättningar för såväl feriepraktikanter som sommarjobbare. Snittersättningen för feriepraktiken är 51,75 kr/timmen. Det visar att kommunerna tjänar stora summor på att anställa ungdomar som praktikanter jämfört med att anställa unga med andra typiska ungdomskollektivavtal som t.ex. detaljhandelsavtalet (Handelsanställdas förbund) där lönerna ligger från 61,30 kr/tim (16 år) till 102,11 kr/tim (19år).

Grunden för feriepraktik är att det är en kombinerad utbildning och praktik, men då vi ser stora skillnader i ersättningsnivåerna oroas SSU över att kommunerna väljer feriepraktik för att hålla nere ersättningskostnaderna trots att det arbete som ungdomarna utför mest liknar just arbete, enligt vad kommunerna själva har angett i vår undersökning. - Unga som sommarjobbar borde självklart anställas och betalas en skälig lön. Det är upprörande att vi år efter år hittar kommuner som betalar skamligt låga ersättningar på 20-30 kronor i timmen. SSU är också oroade över att vissa kommuner använder feriepraktikanter att utföra vanliga jobb, utan utbildningsinsatser. Det är ett fult sätt att hålla ner lönen, säger Jytte Guteland, förbundsordförande för SSU. En redogörelse för hur SSU:s sommarjobbsundersökning har genomförts finns i det bifogade dokumentet ”Metod och definitioner”. De tio bästa och sämsta kommunerna gällande löner och ersättning finns i dokumentet ”SSU:s sommarjobbsundersökning 2009”. Samtliga kommuners siffror presenteras i dokumentet ”Presentation länsvis”. Kontakt för media: Ingela Nilsson, pressekreterare på SSU-förbundet: 0735-19 01 07 Kontakt för kommuner: Jonatan Karreskog, fackligpolitisk ombudsman på SSU-förbundet: 08-714 48 00

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se