Jämlik framtid i fokus när SSU firar 1 maj

Idag presenterar SSU sitt tema för första maj – jämlik framtid. Första maj ska vara en dag där fokus ligger på vilka samhällsutmaningar som socialdemokratin måste lösa, och den viktigaste samhällsutmaningen är att skapa mer jämlikhet. Traditionsenligt presenterar SSU också sitt egna första majmärke.

Att skapa en jämlik framtid kan låta som en abstrakt vision. Men det är det inte. Under de åtta år som borgerligheten hade makten minskade jämlikheten i Sverige. Om det med medveten politik går att minska jämlikheten går det också att göra det omvända.

- Att öka jämlikheten är vår tids största framtidsutmaning, därför har vi valt jämlik framtid som årets tema på första maj. Det krävs aktivt arbete för att göra skolan mer jämlik, öka bostadsbyggandet och få ner ungdomsarbetslösheten, säger Ellinor Eriksson, förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU.

Sverige är det land i världen där ojämlikheten har växt snabbast de senaste åren. När ojämlikhet råder drabbar det enskilda människor på ett tydligt sätt. Unga som inte får fullständiga betyg, bara för att deras föräldrar har en viss utbildnings- eller inkomstnivå. Unga som inte får tag på en bostad för att deras föräldrar inte kan ställa upp med de pengar som krävs. Listan kan göras lång.

- Ojämlikhet är skadligt för både samhälle och individ. SSU kommer driva på hårt för att Socialdemokraterna ska anta en mer aktiv hållning för att öka jämlikheten. Det handlar bland annat om att synen på ekonomin behöver ändras, så att mer resurser till rättvisa jobb, bostadsbyggande och skolan frigörs, säger Ellinor Eriksson.

Kontakt
Mårten Eismark, pressekreterare
Telefon: 073 073 24 22
E-post: marten.eismark@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 12 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige.

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Media

Media